Regulamin

1.Warunki

 1. itDesk Sp. z o. o. , nr KRS 0000240095, mając zarejestrowaną siedzibę pod adresem: Domańskiego 112A, 45-852 Opole, Polska zapewnia usługę marketingową śledzenia witryny dostępną za pośrednictwem systemu websource.link.
 2. Korzystając z usługi, potwierdzasz zrozumienie i wyrażasz zgodę na niniejsze warunki, które zawierają również naszą politykę prywatności i zasady dotyczące plików cookie. Warunki świadczenia usługi mogą ulec zmianie w czasie Korzystanie z usługu po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w warunkach korzystania z usługi będzie stanowić zgodę użytkownika na korzystanie z usługi.
 3. Przeczytaj uważnie niniejsze warunki przed skorzystaniem z naszych usług. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami, nie masz prawa korzystać z usługi.

2. Definicje

 1. “Usługa śledzenia witryn” to usługa, w ramach której identyfikujemy odwiedzających stronę internetową zarejestrowanego użytkownika. Będziesz otrzymywać raporty za pośrednictwem poczty e-mail i za pośrednictwem interfejsu internetowego na swoim koncie użytkownika.
 2. “Websource Tracking Code”, czyli kod śledzenia usługi, który jest instalowany przez użytkownika na swoich stronach internetowych w celu zbierania danych, wraz z wszelkimi poprawkami, aktualizacjami i ulepszeniami dostarczonymi użytkownikowi usługi.
 3. “Klient / Użytkownik” oznacza Ciebie lub podmiot, który reprezentujesz, dla którego akceptujesz te warunki.
 4. “Dane klienta”, czyli dane, które zbierasz, przetwarzasz lub przechowujesz za pomocą usługi, dotyczą charakterystyki i aktywności odwiedzających.
 5. “Witryna”, czyli dowolna strona internetowa, aplikacja lub inna własność użytkownika podlegająca kontroli, która przesyła dane do usługi websource.link.
 6. “Raport”, czyli wynikowa analiza dostarczona Tobie przez e-mail lub pokazana Tobie na Twoim koncie użytkownika.
 7. “Odwiedzający” oznacza dane firmowe zidentyfikowane przez itDesk jako należące lub odnoszącę się do konkretnego podmiotu z pewnym prawdopodobieństwem.

3. Proces rejestracji

 1. Podczas rejestracji zostaniesz poproszony o podanie swojego adresu e-mail i hasła
 2. Będziesz także musiał podać swoje pełne imię i nazwisko lub nazwę firmy, departament, rolę i stronę internetową (nazwa domeny). Jesteś odpowiedzialny za podanie dokładnych i poprawnych informacji rejestracyjnych i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za błędy, niedokładności lub pominięcia w takich informacjach lub w witrynach wynikających z jakichkolwiek informacji dostarczonych przez Ciebie. Stając się zarejestrowanym użytkownikiem naszych Usług, zostaniesz również poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.
 3. Jeśli jesteś osobą fizyczną, musisz mieć ukończone 18 lat w celu zarejestrowania konta dla usługi. 4. Po zakończeniu procesu rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawierającym wybrane informacje na podany przez Ciebie adres e-mail.

4. Bezpieczeństwo

1. Każdy użytkownik jest osobiście i wyłącznie odpowiedzialny za wszystkie działania i transakcje dokonane za pośrednictwem jego konta. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i powinieneś upewnić się, że opuściłeś prawidłowo konto po zakończeniu każdej sesji.
2. Pracownicy itDesk (lub jej spółek zależnych ) mogą od czasu do czasu logować się do usługi na swoim koncie w celu utrzymania lub ulepszenia usług, w tym również udzielenia pomocy w kwestiach technicznych lub fakturowania.
3. Użytkownik zgadza się natychmiast powiadomić itDesk, jeśli podejrzewa nieuprawnione użycie konta lub dostęp do hasła lub konta. 4. Jeśli chcesz dezaktywować swoje konto, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość e-mail zawierającą takie informacje na adres support@websource.link .

5.Usługi osób trzecich

Usługa websource.link jest zintegrowana z określonymi aplikacjami, stronami i usługami osób trzecich (“usługi stron trzecich”) w celu udostępnienia użytkownikowi treści, produktów i / lub usług. Te usługi osób trzecich mogą mieć własne warunki korzystania i polityki prywatności, a korzystanie z tych usług, podlega warunkom i polityce prywatności. Użytkownik rozumie i zgadza się, że itDesk nie popiera i nie jest odpowiedzialny za zachowanie, funkcje lub zawartość usług osób trzecich ani za transakcje, które można zawrzeć z dostawcą usług zewnętrznych.

6.Usługi śledzenia witryny internetowej

Usługa śledzenia witryn to narzędzie do analityki marketingowej, która identyfikuje i gromadzi informacje dotyczące odwiedzających strony internetowe klienta. Aby skorzystać z naszej usługi śledzenia witryn, musisz pobrać i zainstalować Websource Tracking Code na swojej domenie.

7.Opłaty i płatności

1. Płatności za korzystanie z usługi websource.link odbywają się w sposób zautomatyzowany poprzez system płatności online dostępny w systemie.
2. Płatności te realizowane są przez podmioty DotPay S.A. oraz PayU S.A.
3. Opłaty mogą być opłacone przez jedną z opcji płatności oferowanych na naszej stronie internetowej. Jeśli zdecydujesz się zapłacić kartą kredytową, podczas zamawiania usługi przesyłasz niezbędne dane karty kredytowej. Karta kredytowa będzie następnie pobierana co miesiąc zgodnie z wybranym pakietem. Jeśli środki płatności nie zostaną podane przez Ciebie w dniu zapłaty, zastrzegamy sobie prawo do zakończenia świadczenia usługi i fakturowania opłaty oprócz wszelkich związanych z fakturą kosztów. Jeśli zdecydujesz się zapłacić za fakturę, płatność powinna być opłacona do 7 dni od daty wystawienia faktury (lub inaczej jeśli podjęto stosowne uzgodnienia w umowie).

8. Znaki towarowe i prawa własności indywidualnej

1. Własność i wszelkie prawa własności intelektualnej do usług lub jakichkolwiek treści w usługach, w tym między innymi patentów, praw do wzorów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych i zastrzeżonego know-how, należą do nas lub naszych licencjodawców, a żadne postanowienia niniejszych warunków nie będą interpretowane jako przeniesienie takich praw od nas do Ciebie. Użytkownik ma wyłączne prawo do ograniczonej licencji na usługi wyraźnie przyznane na podstawie niniejszych warunków.
2. Konkretnie, znak towarowy “itDesk” i wszystkie znaki towarowe pojawiające się w usługach są własnością nas lub naszych licencjodawców i są chronione obowiązującymi przepisami. Używanie tych znaków towarowych jest w jakikolwiek sposób zabronione.

9. Nieautoryzowane wykorzystanie

1. Użytkownik zgadza się, że nie użyje ani nie spróbuje użyć żadnej metody, urządzenia, oprogramowania lub procedury w celu wyrządzenia szkody innym lub zakłócenia funkcjonowania usług lub używania i / lub monitorowania jakichkolwiek informacji w usłudze.

2. Konkretnie, każdy użytkownik, bez względu na to, czy jest autoryzowany, czy nieupoważniony, zgadza się, że nie będzie (i nie pozwoli żadnemu z jego pracowników ani żadnej innej stronie trzeciej) wykonywać żadnej z następujących czynności:

 1. Korzystać z usługi lub z jakichkolwiek zawartych w niej danych, udostępniać, łączyć lub w inny sposób udostępniać jakichkolwiek informacji na temat usług, które są niezgodne z prawem, groźby, obraźliwe, nękające, kręte, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, naruszające prywatność innej osoby, nienawistne, szkodliwe dla nieletnich lub rasowo, etnicznie lub w inny sposób budzące zastrzeżenia;
 2. Podszywać się pod jakąkolwiek osobę, podmiot lub w inny sposób fałszywie przedstawiać swoją przynależność;
 3. Manipulować, fałszować lub w inny sposób modyfikować informacje w sposób, który może ukrywać lub zamaskować pochodzenie jakichkolwiek informacji;
 4. Modyfikować, odtwarzać, składać, dekompilować lub włamać się do aplikacji lub powiązanych narzędzi lub narzędzi wykorzystywanych przez usługi;
 5. Zmienić lub usunąć informacje lub zakłócać działanie Usług, w tym między innymi rozpowszechniać niechciane reklamy lub wiadomości e-mail lub propagować robaki, wirusy i tym podobne.

10.Brak gwarancji

1. Usługa i zawarte w nich treści są dostarczane “tak jak jest”. Nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzekamy się jakichkolwiek gwarancji, w tym między innymi domniemanych gwarancji lub warunków wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto nie gwarantujemy ani nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub rzetelności korzystania z treści dostępnych za pośrednictwem usług i innych usług lub w inny sposób związanych z takimi treściami lub witrynami powiązanymi z usługami.

2. Nie gwarantujemy, że strony, usługi, funkcje, wybory i treści Usług będą świadczone bez przerw lub błędów lub że wszelkie błędy zostaną poprawione. Nie gwarantujemy, że Usługa lub serwery, przez które stają się dostępne dla użytkowników, nie zawierają wirusów ani innych szkodliwych składników, chociaż dokładamy wszelkich starań, aby to zapewnić. 3. Usługi i zawarte w nich treści mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Nie gwarantujemy, że którakolwiek z informacji na naszej stronie internetowej jest dokładna, kompletna lub aktualna. Możemy dokonać zmian w systemie w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

11.Wyłączenie odpowiedzialności

1. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie (w tym między innymi szkody prawne, za utratę danych lub zysk lub z powodu przerwy w działalności), wynikające z usługi lub wykorzystanie lub niemożność korzystania z treści usług, nawet jeśli zostaliśmy powiadomieni o możliwości wystąpienia takiej szkody.

2. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa przekazywania informacji za pośrednictwem usług. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte w usługach. Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych stron trzecich, które nie są pod naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość ani nie promujemy witryn stron trzecich, które są powiązane z usługami. Wyraźnie odrzucamy odpowiedzialność za wszelkie oświadczenia złożone lub dorozumiane w związku z produktami, publikacjami lub stronami, które nie należą do nas.

12.Zmiany w usługach

1. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nic w niniejszych warunkach nie jest zobowiązaniem przez nas do świadczenia usług w jego obecnej formie lub na podstawie jakichkolwiek specyfikacji. Możemy, według własnego wyłącznego uznania, od czasu do czasu dodawać, usuwać, modyfikować lub zmieniać format i funkcje usługi.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy być zobowiązani do zmiany, modyfikacji lub ograniczenia zakresu usług z powodu obowiązującego prawa lub decyzji właściwych organów rządowych. Jeśli takie ograniczenie dotyczy usługi w sposób, który może wpłynąć na usługę śledzenia stron internetowych lub ją osłabić, itDesk nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do dokonania jakiegokolwiek pełnego lub częściowego zwrotu wszelkich płatności dokonanych przez dla dowolnej usługi marketingowej opartej na kontach.

13.Wykorzystanie danych klienta

Korzystając z naszych usług, użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystywanie danych klienta, które zostaną wykonane zgodnie z naszą polityką prywatności. Dane klienta nie będą sprzedawane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celu poprawy wygody użytkownika.

14.Kwestie prawne i spory

Niniejsze warunki i usługi będą podlegały i będą interpretowane zgodnie z prawem polskim. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające w związku z niniejszymi warunkami lub usługami, naruszeniem, wygaśnięciem lub unieważnieniem, zostaną ostatecznie rozstrzygnięte w drodze arbitrażu administrowanego przez sąd arbitrażowy wskazany przez itDesk. Strony zobowiązują się i zgadzają się, że wszelkie postępowania arbitrażowe prowadzone w odniesieniu do tej klauzuli arbitrażowej będą ściśle poufne. To zobowiązanie poufności obejmuje wszystkie informacje ujawnione w toku postępowania arbitrażowego, a także wszelkie decyzje lub decyzje, które zostały wydane lub zadeklarowane w toku postępowania. Informacje objęte niniejszym zobowiązaniem poufności nie mogą być w żadnej formie ujawniane stronom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony. Niezależnie od tego Strona nie będzie miała możliwości ujawnienia takich informacji w celu zapewnienia sobie lepszego rozpatrywania swoich praw w stosunku do drugiej Strony w związku ze sporem lub jeżeli Strona jest zobowiązana do ujawnienia takich informacji na mocy ustawy. , rozporządzenia, decyzji odpowiedniego organu państwa.

KONTAKT

+48 77 47 00 540
support@websource.link

Usługa WebSource świadczona
jest przez firmę itDesk Sp. z o.o.
ul. Domańskiego 112A
45-852 Opole

Zobacz film